Om oss och kontakter

Styrelse & kontaktuppgifter

Ordförande: Kristina Mattsson  0704-23 10 66  kristina.nybyn@outlook.com     

Vice ordf: Anders Mattsson 0175-605 50

Sekreterare (ledamot): Sussie Sundin 0709-14 26 58  sundin79@msn.com   

Kassör (ledamot): Karina Carlsson 070-853 20 39  karinacarlsson64@outlook.com

Ledamot: Kristian Larsson 0708-25 45 18   0708254518.kl@gmail.com

Suppleanter:

Lars Fyrby 0733-83 74 50

Kerstin Nilsson 070-768 22 87, frihamraby@hotmail.se

Marianne Södergren 0176-22 50 67 alt 073-318 15 07

Eva Piehl 070-872 49 06, gullpilan@gmail.com

Jörgen Högberg 0709-28 60 16, jorgenhogberg@gmail.com


 

Uthyrning av Finsta Stationshus och Kilens klubbstuga: Kerstin Nilsson 070-768 22 87, frihamraby@hotmail.se. Kostnad 250 kr för 2-3 tim eller 500 kr/dag. 

 

Ansvarig för hemsidan: Sussie Sundin 0709-14 26 58 sundin79@msn.com,

 

Kontaktperson Finstastiftelsen: Håkan Westberg, hw.schakt.ab@telia.com, 070-523 41 84

Föreningen för Finstas forntid och framtid

 

Föreningen för Finstas forntid och framtid

 

Föreningen för Finstas forntid och framtid bildades 1984 och är en aktiv och ideell förening som syftar till att hålla Finstabygden levande och bevara dess historia. Föreningen har två undersektioner: Finsta boule och  Kilens IK.

 

I dagsläget är drygt 160 hushåll, därav många barnfamiljer, medlemmar i föreningen. Många av medlemmarna jobbar aktivt med och deltar i föreningens olika arrangemang, vilket är en förutsättning för en bred verksamhet.


Föreningen har sedan hösten 2001 haft det före detta stationshuset i Finsta som föreningslokal. Vi hyr Finsta stationshus av Norrtälje kommun och stationhuset utgör basen för föreningens aktiviteter. I huset hålls regelbundet träffar för medlemmar och andra intresserade med bland annat bokcirklar, sy- och stickagrupper, hembygdsträffar och berättar-/föredragskvällar på olika teman. Dessutom hyr vi ut lokalen till mindre sammankomster för andra, såsom vägföreningar och lokala föreningsmöten samt privatpersoner.

 

Föreningen arrangerar dessutom andra aktiviteter till bygdens innevånare och för att locka fler till vår bygd, även turister. Vi anordnar valborgsmässofirande på Finstaåsen, midsommarfirande på Husby äng och julmarknad tillsammans med Wallby handelsträdgård. Föreningen  hjälper även till att marknadsföra Finsta som heliga Birgittas födelseort. Vi vill att fler ska trivas och att fler ska upptäcka Finstabygden.

 

På Kilens IP, året runt, tar vi hand om klubbstugan och elljusspåret med löparspår och skidspår beroende på säsong. Vi har iordningställt en Hitta Vilse stig, arrangerar Kilens Vasalopp, spolar skridskobana då vintern tillåter med bland annat barn- och ungdomsdisco och allmänhetens åkning. 

 

Vi som deltar i föreningens verksamhet tycker det är roligt och stimulerande att få uppleva känslan av samhörighet och att bidra till bygdens trivelsel och utveckling. Föreningens tidigare verksamhet

 

De första tio åren ordnades mycket utställningar och föredrag med stiftelsen som anordnare och föreningen som utförare av arrangemangen. Så fram till 1998 var stiftelsen den drivande i det hela. Men 1998 arrangerades en medeltidshelg med många aktiviteter. Bland annat ett tornerspel på gärdet vid kyrkan och en mängd föredrag, en medeltida marknad vid lantbruksskolan med mera.

 

1998 hade föreningen ca 35 medlemmar, men därefter ökade medlemsantalet. År 2000 arrangerade föreningen, tillsammans med Helen Eriksdotter, ett Birgittaspel, där barn från skolan och

vuxna skådespelare från trakten  medverkade. Det blev starten på några år med ett stort intresse från medlemmarna. De flesta var med och jobbade under helgen det pågick fram till 2003 då det stora Birgittafirandet med hennes 700-årsjubileum gick av stapeln.

 

I samband med vårt arrangemang av medeltidshelgen, så har föreningen skapat en tornerspelsplats, köpt läktare och årligen riggat en marknadsplats för medeltida hantverk och produkter. Det hölls dessutom flera föredrag. Bland annat var Birgittasystrarna på Finsta och informerade om sin verksamhet och om den Heliga Birgitta. Allt skedde årligen en helg efter skolavslutningen, då barnen från skolan hade tränat hela vårterminen och hade allt i färskt minne. 

 

Föreningen har även anordnat en julmarknad under många år vid huvudbyggnaden på Finsta, men då Stockholms Läns Landsting sålde gården, som hade fungerat som ett naturbruksgymnasium, lades skolan ner. Detta innebar att vi under de sista åren har fått anordna en ny julmarknad vid Wallby trädgård.