Kilens IK Kilens IP

Kilens IK/Kilens IP

 

Kilens IK blev åter en aktiv förening 2013 efter en tid som vilande och ingick då som en undersektion i Föreningen för Finstas forntid och framtid. 

 


Elljusspåret 

Elljusspåret är nu i bruk. Vrid på timer vid stolpen mittemot klubbstugan. 

Under vintersäsong med snöunderlag spåras det på åkern (ca 900 m) och ibland även längs med elljusspåret. Hitta vilse - Kilens IK erbjuder en av kommunens tre Hitta Vilse stigar. Stigen stigen startar vid Klubbhuset och börjar i riktningen mot Finsta-hållet. Det är en runda på ca 400 meter (del av elljusspåret), med skyltar och exempel på hur man gör om man kommer vilse.

 

"Stigen består av 8 stationer där man lär sig vad man ska göra om man går vilse.

 

Att gå stigen är ett bra sätt att ute i naturlig miljö prova på att utföra de olika momenten i de tre gyllene reglerna:

1. Krama ett träd

2. Synas och höras

3. Hålla värmen"     

källa: www.civil.se/hittavilse/

 

För mer information se https://www.civil.se/hittavilse/

 

 

Tipspromenad - 


Här uppdateras information när nya frågor finns uppsatta. Nya frågor from början av april!


En ny tipspromenad för barn och vuxna finns längs första delen av elljusspåret i Kilen.


Tipslappar finns på klubbstugan. Priser lottas ut bland alla som deltagit oavsett antalet rätt.


10 frågor - barn och vuxen - ca 1,5 km  
ALL INFO FINNS PÅ KLUBBHUSET.
Vill du gå hela spåret så blir det ca 2,8 km.//KILENS IK - Föreningen för Finstas forntid och framtid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sponsra gärna en elljusstolpe. 


Vill du ha en personlig sponorskylt på en stolpe, vv betala och kontakta Zandra för mer info nr 070-246 48 73


300 kr/stolpe/år. 

Betala till BG 290-0900

Ange sponsring elstolpe och ditt namn.