Kilens IK Kilens IP

Utegymmet invigt!


Genom bidrag, sponsringar från företag och ideella insatser invigdes Kilens utegym den 19/12 och är nu öppet för alla! All träning sker på egen risk och tänk på att hålla avstånd i dessa tider.

Belysning finns att tända på klubbstugan mot rinken till och håller tänt i 2 h. 


Kilens IK/Kilens IP

 

Kilens IK blev åter en aktiv förening 2013 efter en tid som vilande och ingick då som en undersektion i Föreningen för Finstas forntid och framtid. 

 


Elljusspåret 

Elljusspåret är nu i bruk. Vrid på timer vid stolpen mittemot klubbstugan. 

Under vintersäsong med snöunderlag spåras det på åkern (ca 900 m) och ibland även längs med elljusspåret. Hitta vilse - Kilens IK erbjuder en av kommunens tre Hitta Vilse stigar. Stigen stigen startar vid Klubbhuset och börjar i riktningen mot Finsta-hållet. Det är en runda på ca 400 meter (del av elljusspåret), med skyltar och exempel på hur man gör om man kommer vilse.

 

"Stigen består av 8 stationer där man lär sig vad man ska göra om man går vilse.

 

Att gå stigen är ett bra sätt att ute i naturlig miljö prova på att utföra de olika momenten i de tre gyllene reglerna:

1. Krama ett träd

2. Synas och höras

3. Hålla värmen"     

källa: www.civil.se/hittavilse/

 

För mer information se https://www.civil.se/hittavilse/

 

 

TipspromenadTipspromenadfrågor för vuxna och barn finns uppsatta längs första delen av Kilens elljuspår.

Tipslappar och ett facit finns på klubbstugans vägg. Där går det även bra att lämna den ifyllda tipslappen. Alla kan vinna, oavsett antalet rätt dras några vinnare som vinner en gottepåse.


10 frågor - barn och vuxen - ca 1,5 km  
ALL INFO FINNS PÅ KLUBBHUSET.
Vill du gå hela spåret så blir det ca 2,8 km.//KILENS IK - Föreningen för Finstas forntid och framtid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sponsra gärna en elljusstolpe. 


Vill du ha en personlig sponorskylt på en stolpe, vv betala och kontakta Zandra för mer info nr 070-246 48 73


300 kr/stolpe/år. 

Betala till BG 290-0900

Ange sponsring elstolpe och ditt namn.