Heliga Birgittas källa

Heliga Birgittas källa


Birgittas källa är i antikvariska skrifter

från 1800-talet och i folktraditionen

omnämnd som en offerkälla. En arkeologisk

undersökning av Föreningen Sjuhundraleden

på 1980-talet visar att den ursprungliga källan

varit mycket stor, kanske uppemot fyra meter i

diameter, med stensatt kant. Den ursprungliga

markytan låg ca 1,5 meter under nuvarande

markyta, som täckts av fyllnadsmassor från det

intilliggande tegelbruket. (Finsta tegelbruk

byggdes 1868 och var i bruk till 1968).BIRGITTAKÄLLOR

Många offerkällor har rötter i en förhistorisk

fruktbarhetskult och en hel del har haft

betydelse i den medeltida helgonkulten.

Birgittakällor finns på många håll i nordvästra

Europa och kan ofta kopplas till det irländska

helgonet den Heliga Brigida av Kildare, det

helgon som den Heliga Birgitta ska ha fått

sitt namn efter. Den Heliga Birgittas mor,

Ingeborg Bengtsdotter, var starkt påverkad

av detta helgon.


ENLIGT LEGENDEN

Birgittas mor var strax innan Birgittas födelse

med om ett skeppsbrott. Hon anropade då den

Heliga Birgitta av Kildare, och blev räddad och

kom i land oskadd. Nästa natt visade sig en

man i skinande kläder för henne och sa att hon

hade blivit räddad för det goda hon bar i sin

mage, att hennes barn skulle bli något alldeles

särskilt. När Birgitta sedan föddes blev hon

uppkallad efter det irländska helgonet.


HELIGA BRIGIDA AV KILDARE

Den Heliga Brigida av Kildare har sannolikt

dyrkats här på denna centrala plats i Finstaområdet

och givit namn åt källan. Helgonet har

haft stark inverkan också på den Heliga Birgitta

och påverkat hennes verksamhet. Sankta

Brigida levde år 453–521, hennes far var en

välbeställd man, men modern en slavinna. Hon

hade ett socialt engagemang, men blev straffad

för att hon delade med sig av husets mat och

förnödenheter till fattiga och behövande.

Liksom Birgitta ville hon inte heller gifta sig,

utan istället tjäna Gud. Hon vanställde sitt

ansikte för att slippa gifta sig, och när hon var

14 år blev hon nunna. Några år senare

grundade hon ett kloster i Kildare, som fick

stor betydelse för Irlands kristnande. Liksom

det kloster som Birgitta senare grundade, var

detta för både munkar och nunnor. Många

sökte upp Brigida för att få råd och vägledning.

Sankt Brigida blev skyddshelgon för barnaföderskor,

barnmorskor, nyfödda barn, utomäktenskapliga

barn, kor och boskap. Hennes

festdag var 1 februari då högtiden Imbolc

firades. Sankta Brigida kom att bli en av den

Heliga Birgittas starkaste förebilder.


Birgittakällan
Birgittakällan
Birgittastigens start/slut i nära anslutning till Birgittas källa
Birgittastigens start/slut i nära anslutning till Birgittas källa

Bild från den arkeologiska utgrävningen på
1980-talet.