Birgittastigen

Birgittastigen


Birgittastigen går genom lummig natur med vyer över landskapet och är på sina ställen kuperad och lite ojämn. Citaten på skyltarna längs stigen kommer från Birgittas texter, framförallt från hennes mer än 600 utgivna uppenbarelser. Birgittas uppenbarelser innehåller många visdomsord, och utgjorde politiskt sprängstoff i sin samtid. Birgittastigen som går mellan Birgittakällan och Skederids kyrka är cirka 500 meter.


Stigen har möjliggjorts med ekonomiskt bidrag från
”Norrtälje kommun femtio år 2021”.