Finsta kultur- och naturstig

Natur- och kulturstigen (längd ca 2 km)

1 Kolmila

2 Hålväg

3 Gravfält från äldre järnåldern

4 Bebyggelselämning efter Vagndalstorpet

5 Bronsåldersgrav

6 Fågelmarker

7 Fornborg

8 Stenkyrkan – flyttblock som format en grotta

9 Simlunda gamla bytomt

10 Gravfält från järnåldern

11 Stensättningar

12 Gravfält och hålväg

13 Tjärdal

14 Gravfält

Finsta natur- och kulturstig

 

Finsta natur- och kulturstig vid Kolmilan utefter Södertjäravägen har blivit ”renoverad” och uppröjd. Från Finsta är det cirka 1,5 km norrut till milan vid Karlsbodavägen. Nya skyltar och pilar som visar vägen är uppsatta och hela sträckan är drygt 2 km.

 

Natur- och kulturstigen har längs flera delar en mycket kuperad terräng med ojämnt underlag. Rekommenderas inte för den med svårigheter att gå. Utefter stigen finns på några platser bänkar där man kan ta en paus och beundra utsikten.

Nya skyltar med information om de olika trädsorterna som finns utefter Natur- och kulturstigen har satts upp.

Bänk placerad vid siffra 5 på kartan.
Bänk placerad vid siffra 5 på kartan.
  Bänk  placerad vid siffra 9 på kartan.
Bänk placerad vid siffra 9 på kartan.