Finsta kultur- och naturstig

Kulturstigen (längd ca 2 km)

1 Kolmila

2 Hålväg

3 Gravfält från äldre järnåldern

4 Bebyggelselämning efter Vagndalstorpet

5 Bronsåldersgrav

6 Fågelmarker

7 Fornborg

8 Stenkyrkan – flyttblock som format en grotta

9 Simlunda gamla bytomt

10 Gravfält från järnåldern

11 Stensättningar

12 Gravfält och hålväg

13 Tjärdal

14 Gravfält

Kulturstigen är klar

 

Nu är Kulturstigen vid Kolmilan utefter Södertjäravägen blivit ”renoverad” och uppröjd. Från Finsta är det cirka 1,5 km norrut till milan vid Karlsbodavägen. Nya skyltar och pilar som visar vägen är uppsatta och hela sträckan är drygt 2 km.

 

Kulturstigen har längs flera delar en mycket kuperad terräng med ojämnt underlag. Rekommenderas inte för den med svårigheter att gå. Utefter stigen finns på några platser bänkar där man kan ta en paus och beundra utsikten.

Bänk placerad vid siffra 5 på kartan.
Bänk placerad vid siffra 5 på kartan.
  Bänk  placerad vid siffra 9 på kartan.
Bänk placerad vid siffra 9 på kartan.

Nya skyltar med information om de olika trädsorterna som finns utefter Kultur-stigen har satts upp.