Finsta Boule

Finsta Boule

 Finsta boule (ingår fr o m 2013 i Föreningen för Finstas forntid och framtid)


Boulespel pågår måndag och onsdag  kl. 13.00.

Vid Kilens IP.

Samling kl. 12.45.

Fredagar kl. 13.00 i Norrtälje Boulehall. 


För mer info kontakta Kerstin 070-768 22 87, frihamraby@hotmail.se


Varmt välkomna!