Finstastiftelsen

Kontaktpersoner

Finstastiftelsen:


Ordförande

Håkan Westberg

070-5234184


Vice ordförande

Jan Lundberg

0175-602 41


Sekreterare

Kristina Mattsson

0704-231066 Information om Finstastiftelsen


Finstastiftelsen är en fristående juridisk person som bildades 1984-03-22 på Gunilla Eneheds initiativ.


I urkunden skall stiftelsen förutom att förvalta stiftelsens kapital och samverkan enligt ovan: Befrämja kunskap om och känsla för bygden som den Heliga Birgittas födelsebygd.

 

Stiftelsens ändamål är att i samverkan mellan Norrtälje kommun, Rimbo pastorat och Finsta Lantbruksgymnasium samt berörda föreningar och enskilda verka för

 

• flera arbetstillfällen i bygden

• befrämja kunskap om och känsla för bygden

• samt stimulera till initiativ som gagnar Sjuhundrabygden och dess utveckling.

 

Som bekant har under årens lopp Landstingets Lantbruksgymnasium i Finsta lagts ned och kommunens engagemang minskat till att svara för en politisk vald revisor.

 

Stiftelsen är medlem i Societas Birgitta Europa (SBE) sedan 2001, då den bildades. SBE är en ideell ekumenisk organisation med säte i Vadstena. Målet för organisationen är att presentera och väcka medvetenhet om birgittinska kulturen arv genom att organisera samverkan med ett nätverk av personer och platser med anknytning till birgittinsk ordning främst inom Europa och platser i Birgittas liv.


Finstastiftelsens verksamhet


Medlemmar från Finstastiftelsen har ofta deltagit i SBE:s årsmöten som hålls vartannat år på olika platser i Europa, bland annat i Vadstena 2009.

 

År 2013 hölls årsmötet i Uden i Holland i samband med Birgittaklostrets 300-års jubileet. Vid årsmötet i Uden presenterades ”Birgittas Atlas”, ett fantastiskt uppslagsverk, som berättar om kloster med anknytning till Heliga Birgitta.

 

Finstastiftelsen har skänkt en bok till Rimbo Pastorat och en bok till Norrtälje Stadsbibliotek.

 

Vid årsmötet 2013 i Uden representerades Finstastiftelsen av Jan och Gun Lundberg. Vid den resan fick vi mycket stöd för att Finsta är Heliga Birgittas födelseort. På SBE:s årsmöte valdes Gunnar Jivegård från Vadstena till ny ordförande för 2 år.

 

I samband med firandet av Birgittas 700-års jubileum 2003 gjordes en vacker utställning Lantbruksgymnasiets huvudbyggnad. Den finns nu att beskåda i Skederids kyrkas vapenhus dit den flyttats efter skolans nedläggning.

 

Sedan 2009 har Anders Brynielsson från Finsta gjort djupgående forskning om Heliga Birgitta och funnit starka bevis för att hon är född i Finsta och vuxit upp här. Anders har ett kompendium liggande i Skederids kyrka och även fått in en artikel i Ledungen, Hembygdsföreningarnas tidning nr 4, 2013.

 

Finsta augusti 2014

Finstastiftelsen

 

Jan Lundberg

Vice ordförande