Heliga Birgitta 650 år

Heliga Birgitta 650 år 

Den 23 juli är den Heliga Birgittas himmelska födelsedag då Birgitta dör i Rom 1373, i år för 650 år sedan. Vi uppmärksammar jubileet lite extra under hela 2023 i Finsta. Den 7 oktober på Birgittadagen som länge har firats i Finsta, och sedan några år tillbaka i anslutning till den himmelska födelsedagen 23 juli. I år planeras en Birgittaveckan 17–23 juli med anledning av jubileet och ett utökat program i anslutning till den 7 oktober.

Birgittaveckan 17–23 juli i Finsta


Huvudbyggnaden på Finsta gård

Adress: Finstagårdsväg 45

Valven och första våningen öppet varje dag 17–23 juli

kl 13–16.

Med kaffeservering och andakts/meditationsrum i valven.

Konstutställningar och gamla foton från Finsta och ett rum för barn att rita, måla och prova medeltida kläder.


Skederids kyrka – S:t Birgitta

Adress: Skederids allé 19
Öppen måndag–lördag kl 10–18, söndag 23/7 öppen till kl 16.

Måndag 17/7 kl 14 guidning av Charlotte Brusewitz.

Lördag 22/7 kl 14 guidning av Monika Söderlund.


Måndag 17 juli Birgittaveckan öppnar
Kl 13 Birgittaveckan öppnar med kort andakt och musik vid bönegrottan, Anders Björklund.
kl 14 Guidning i Skederids kyrka, Charlotte Brusewitz.

Kl 18 ”Flickan från Finsta” en musikstund med Elina Widnersson och Jakob Nyqvist i huvudbyggnadens valv.


Tisdag 18 juli Birgittastigen

Kl 13 Start vid Birgittas bönegrotta ”Ord längs vägen” en meditativ vandring längs Birgittastigen med Liisa Björklund församlingspräst och Barbro Strid Wåhlström kyrkomusiker och långvandrare. Vi följer vägens tema i närvaro, glädje och gemenskap, tystnad ibland, passerar Birgittas källa för att avsluta med samtal och sång i Skederid kyrka.


Torsdag 20 juli Birgittas källa och om Finsta vi minns
Kl 13 Invigning av den upprustade Birgittas källa, Gunilla Larsson.
kl 14 Samtal om minnen från Finsta. med Gunilla Enehed,

Nils-Gunnar och Britta Carlsson.
kl 18 Föredrag ”Birgitta, källan och den heliga Brigida av Kildare, arkeolog Gunilla Larsson.

Båda programpunkterna hålls i huvudbyggnaden, Finsta gård.

Lördag 22 juli Pilgrimsdag.

Kl 14 Guidning i Skederids kyrka, Monika Söderlund.

Kl 16 Föredrag av Kaj Jensen ”Birgittinmunken Lukas” i huvudbyggnaden.
Kl17 Rosenkransvandring med Birgittatexter, från huvudbyggnaden till Skederids kyrka, Monika Söderlund.
Kl 18 Katolsk mässa i Skederids kyrka, Fader Anders Ekenberg.


Söndag 23 juli Heliga Birgittas himmelska födelsedag,

Kl 11 Högmässa i Skederids kyrka. Medverkande biskop em Martin Lind och församlingsprästen Liisa Björklund. Kantor Barbro Strid Wåhlström. Efter gudstjänsten utekyrkkaffe. 
Arrangör Roslagens västra pastorat.
kl 13 Inviger biskop em Martin Lind, vid Birgittas bönegrotta, del av Birgittas barndomsvandringsled och Lagmansleden.

Kl 14 Föredrag ”Birgittas Finsta”, Charlotte Brusewitz i huvudbyggnaden, Finsta.

Kl 18 Musikföreställning ”Ballader & Uppenbarelser – ett möte med Birgitta, flickan från Finsta” Medverkande Helen Eriksdotter, flöjt och manus, Ola Pettersson, sång och gitarr i Skederids kyrka, inträde 150 kr. Biljetter hos Visit Roslagen eller i anslutning till konserten.


Heliga Birgitta 650-årsjubileum och Birgittaveckan sker i samverkan mellan Finstastiftelsen, Föreningen för Finstas forntid och framtid, Norrtälje kommun, Pilgrim Roslagen, Roslagens västra pastorat, studieförbundet Sensus, Vandringsföreningen KSO och Visit Roslagen.