Darsgärde fornborg

Darsgärde fornborg

Hitta hit: 

Exempel: kör E 18 söderut från Norrtälje, sväng av vid Ledinge trafikplats. Tag höger på väg 984, ca 100 m efter skylt Nybyn finns möjlighet till P, nedanför fornborgens branta kant. Promenera längs den röda linjen upp till fornborgen. Respektera mark och djur. Stäng grindar efter er.  

Vy från Darsgärde fornborg en vårkväll i april 2022. Med en vattennivå som kan hjälpa betraktaren in i en historisk tillbakablick på hur landområdet tidigare kunde se ut när transporter och resor skedde på vatten, till och från fornborgen. 

infotavlan
infotavlan
Uppe vid fornborgen finns en informationstavla om utgrävningar, fornborgen som funnits på platsen men även om fornborgar över tid.
Darsgärde vatten och väg
Darsgärde vatten och väg
Nedanför branten syns väg 984 och där det är möjligt att parkera för att besöka fornborgen.