Kilens IK Kilens IP

Föreningen för Finstas forntid och framtid

Kilens IK/Kilens IP

 

Kilens IK blev åter en aktiv förening 2013 efter en tid som vilande och ingick då som en undersektion i Föreningen för Finstas forntid och framtid. 

 


Elljusspåret 

För närvarande är elen längs med spåret avstängd pga. nedfallna träd efter stormen Alfrida. Första delen (1,4 km) är framkomlig för promenad eller skidåkning. Andra delen (ca 1,6 km), ej tillgänglig. 

Under vintersäsong med snöunderlag spåras det på åkern (ca 900 m) och första delen just nu spårad. Hitta vilse - Kilens IK erbjuder en av kommunens tre Hitta Vilse stigar. Stigen stigen startar vid Klubbhuset och börjar i riktningen mot Finsta-hållet. Det är en runda på ca 400 meter (del av elljusspåret), med skyltar och exempel på hur man gör om man kommer vilse.

 

"Stigen består av 8 stationer där man lär sig vad man ska göra om man går vilse.

 

Att gå stigen är ett bra sätt att ute i naturlig miljö prova på att utföra de olika momenten i de tre gyllene reglerna:

1. Krama ett träd

2. Synas och höras

3. Hålla värmen"     

källa: www.civil.se/hittavilse/

 

För mer information se https://www.civil.se/hittavilse/

 

 

Tipspromenad - Är för närvarande pausad och återupptas igen när andra delen av spåret är tillgängligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsra gärna en elljusstolpe. 


Vill du ha en personlig sponorskylt på en stolpe, vv betala och kontakta Zandra för mer info nr 070-246 48 73


300 kr/stolpe/år. 

Betala till BG 290-0900

Ange sponsring elstolpe och ditt namn.