Kilens IK Kilens IP

Föreningen för Finstas forntid och framtid

Kilens IK/Kilens IP

 

Kilens IK blev åter en aktiv förening 2013 efter en tid som vilande och ingick då som en undersektion i Föreningen för Finstas forntid och framtid. 

 


Elljusspåret 

Nu är båda slingorna tillgängliga efter Alfridas besök i januari. Däremot kvarstår arbete med stolpar, ledning och belysning men den processen är påbörjad. 

Under vintersäsong med snöunderlag spåras det på åkern (ca 900 m) och ibland även längs med elljusspåret. Hitta vilse - Kilens IK erbjuder en av kommunens tre Hitta Vilse stigar. Stigen stigen startar vid Klubbhuset och börjar i riktningen mot Finsta-hållet. Det är en runda på ca 400 meter (del av elljusspåret), med skyltar och exempel på hur man gör om man kommer vilse.

 

"Stigen består av 8 stationer där man lär sig vad man ska göra om man går vilse.

 

Att gå stigen är ett bra sätt att ute i naturlig miljö prova på att utföra de olika momenten i de tre gyllene reglerna:

1. Krama ett träd

2. Synas och höras

3. Hålla värmen"     

källa: www.civil.se/hittavilse/

 

För mer information se https://www.civil.se/hittavilse/

 

 

Tipspromenad - Är för närvarande pausad och återupptas igen när stolpar, ledning och belysning är åtgärdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sponsra gärna en elljusstolpe. 


Vill du ha en personlig sponorskylt på en stolpe, vv betala och kontakta Zandra för mer info nr 070-246 48 73


300 kr/stolpe/år. 

Betala till BG 290-0900

Ange sponsring elstolpe och ditt namn.