Information om Finstastiftelsen

 

Information om Finstastiftelsen  

 

Finstastiftelsen är en fristående juridisk person som bildades 1984-03-22

på Gunilla Eneheds initiativ.

 

Stiftelsens ändamål är att i samverkan mellan Norrtälje kommun, Rimbo

pastorat och Finsta Lantbruksgymnasium samt berörda föreningar och enskilda

verka för

 

- flera arbetstillfällen i bygden

- befrämja kunskap om och känsla för bygden

- samt stimulera till initiativ som gagnar Sjuhundrabygden och dess

utveckling.

 

Som bekant har under årens lopp Landstingets Lantbruksgymnasium i Finsta

lagts ned och kommunens engagemang minskat till att svara för en politisk vald

revisor.

 

I urkunden skall stiftelsen förutom att förvalta stiftelsens kapital och

samverkan enligt ovan Befrämja kunskap om och känsla för bygden som den Heliga

Birgittas födelsebygd.

 

Stiftelsen är medlem i Societas Birgitta Europa (SBE) sedan 2001, då den

bildades. SBE är en ideell ekumenisk organisation med säte i Vadstena. Målet

för organisationen är att presentera och väcka medvetenhet om birgittinska

kulturen arv genom att organisera samverkan med ett nätverk av personer och

platser med anknytning till birgittinsk ordning främst inom Europa och platser

i Birgittas liv. 

 

Finstastiftelsens verksamhet 

 

Medlemmar från Finstastiftelsen har ofta deltagit i SBE:s årsmöten som hålls

vartannat år på olika platser i Europa, bland annat i Vadstena 2009.

 

År 2013 hölls årsmötet i Uden i Holland i samband med Birgittaklostrets

300-års jubileet. Vid årsmötet i Uden presenterades "Birgittas

Atlas", ett fantastiskt uppslagsverk, som berättar om kloster med

anknytning till Heliga Birgitta.

 

Finstastiftelsen har skänkt en bok till Rimbo Pastorat och en bok till

Norrtälje Stadsbibliotek.

 

Vid årsmötet 2013 i Uden representerades Finstastiftelsen av Jan och Gun

Lundberg. Vid den resan fick vi mycket stöd för att Finsta är Heliga Birgittas

födelseort. På SBE:s årsmöte valdes Gunnar Jivegård från Vadstena till ny

ordförande för 2 år.

 

I samband med firandet av Birgittas 700-års jubileum 2003 gjordes en vacker

utställning Lantbruksgymnasiets huvudbyggnad. Den finns nu att beskåda i

Skederids kyrkas vapenhus dit den flyttats efter skolans nedläggning.

 

Sedan 2009 har Anders Brynielsson från Finsta gjort djupgående forskning om

Heliga Birgitta och funnit starka bevis för att hon är född i Finsta och vuxit

upp här. Anders har ett kompendium liggande i Skederids kyrka och även fått in

en artikel i Ledungen, Hembygdsföreningarnas tidning nr 4, 2013.

 

Finsta augusti 2014

Finstastiftelsen

 

Jan Lundberg

ordförande