Finstas forntid och framtid

 
Hem På Gång Kilens IK & Motionsspår Finsta Boule Historiska Bilder Heliga Birgitta Heliga Birgitta 715 år Järnvägens Historia Om Oss Finstastiftelsen Styrelse & Kontakt Bli medlem

Järnvägens Historia

Finsta stationshus byggdes 1884 till invigningen av Länna-Norrtälje järnväg.

Idag ägs huset av Norrtälje kommun och förvaltas av

Föreningen för Finstas forntid och framtid.

 

Lördagen den 18 oktober 1884, fick Finsta järnvägsförbindelse med yttervärden i och med invigningen av Länna-Norrtälje järnväg, LNJ. Två dagar senare inleddes reguljär tåg trafik både mot Norrtälje och mot Uppsala via Rimbo. Redan 1885 gick det att ta sig på smalspår till Stockholm. 1889 blev det möjlig att komma till Häverödal, 1915 till Hallstavik och 1921 över Gimo till Dannemora och till Hargshamn.  

 

1914 stannade fyra tåg i vardera riktning,var av två godståg med personvagnar, varje dag i Finsta. 1930 stannade dagligen tre vissa dagar fyra, rena persontåg i vardera riktning här. I slutet av 1950 talet hade antalet ökat till sju tåg. Under sista persontrafiksåret 1969, gick det åtta persontåg i vardera riktning från Finsta.

 

Stationen hade stort värde för kommunikationerna i bygden. Hit kom folk från närbelägna samhällen och här ifrån reste man ut i världen. Stationen blev också en viktig lastplats för avgående gods. Som stora mängder av tegel och skogsprodukter

av alla slag.

image-17.png 

Stationshuset representerar än idag en stor del kultur historia, fast järnvägstrafiken har försvunnit . Det uppfördes 1884 efter samma grundritningar som stationshuset i Bärby, Almunge, Faringe, Knutby och Syninge. Av dess stationshus är just Finsta märkligt i så motto, att det under årens lopp byggds om bara i begränsad utsträckning och efter den senaste renoveringen 2002-2003 återfått mycket av sitt ursprung tillbaka.

 

Stationsmiljön i Finsta omfattade också bangård med sidospår, godsmagasin och ungefär 500 m väster ut banvaktarstugan nr 124 samt en av Roslagsbanans största grustäkter förbunden med huvud linjen genom ett stickspår.

 

När minnesstenen 1930 skulle resas för den heliga Birgitta, född i Finsta 1303, var det

naturligt att placera denna vid stationsplanen. Därifrån flyttades stenen 1970 till Skederids kyrka efter stationens nedläggning i och med att tågtrafiken upphörde den 28 september 1969.

 

1948 spelades filmen Soldat Bom med Nils Poppe och Inga Langre i huvudrollerna.

Några järnvägsscener av filmen togs vid Finsta station. I slutet av 1800-talet var

friherre Karl Ludvig Lybecker stationsföreståndare i Finsta. Han var en berest man

och arbetade under en period som språk- och musiklärare i New York och Chicago.

I S:t Louis blev han utnämnd till svensk-norsk vicekonsul. Under det amerikanska

inbördeskriget ställde han upp på sydstaternas sida och hade vid krigsslutet 1865

blivit överstelöjtnant. Det är osäkert när han återvände till Sverige, men han började

arbeta som stationsföreståndare här i Finsta 1886 och kallades för ”Baronen”.

 

Stations huset var bebott fram till början av 1970 talet. Stationshuset är i dag

Föreningen för Finstas forntid och framtids, föreningslokal.

Fr-Canon-003.jpg

Copyright Artist Production 2011